Antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting 2024 van BZK (VIII), EZK (XIII) en JenV (VI)

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Antwoorden van minister De Jonge (BZK) op vragen over de 1e suppletoire begrotingen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK; VII), Economische Zaken en Klimaat (EZK; XIII) en Justitie en Veiligheid (JenV; VI). De vragen zijn gesteld vanuit de vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken. Antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting 2024 van BZK (VIII), EZK (XIII) en JenV (VI)