Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Met de wet Versterking participatie op decentraal niveau wil het kabinet betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van hun gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam in Caribisch Nederland versterken. Ook wordt het uitdaagrecht, als specifieke vorm van participatie, nu wettelijk verankerd. Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het voorstel.