Ook CBb oordeelt: vergoeding bezwaarkosten vormt geen zelfstandig procesbelang

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Na de Centrale Raad van Beroep gaat ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven om en oordeelt dat in situaties waarin het betrokken bestuursorgaan zijn besluit heeft gehandhaafd en tegemoetkoming in de proceskosten (art. 8:75a Awb) dientengevolge niet aan de orde is, het enkele niet...