Hoge Raad: box 3-heffing nog steeds discriminerend

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Neemt de Wet rechtsherstel box 3 de verdragsinbreuk weg zoals die door de Hoge Raad op 24 december 2021 werd geconstateerd? De Hoge Raad oordeelt van niet. De toepasselijke wetgeving voor de inkomstenbelastingheffing in box 3 schendt nog steeds het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het...