De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Herstelwet en de Overbruggingswetgeving in strijd zijn met Europees verdrag voor de Rechten van de mens (EVRM). Volgens de uitspraak mogen wij alleen het werkelijk rendement op uw vermogen belasten, als dit lager is dan het fictief rendement.