Steeds meer jonge advocaten verlaten de sociale advocatuur

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het aantal sociale advocaten neemt steeds meer af. Dat blijkt uit cijfers van het Kenniscentrum Stelsel Gesubsidieerde Rechtsbijstand. Dat meldt de Raad voor Rechtsbijstand.

Steeds meer jonge advocaten verlaten de sociale advocatuur. Uit de nieuwe cijfers van het Kenniscentrum Rechtsbijstand blijkt de afname van sociaal advocaten zich verder door te zetten. Vooral jonge sociaal advocaten verlaten vaak al snel weer het vak. Het dreigend tekort is zeer ernstig, omdat vaak toch al kwetsbare mensen verstoken dreigen te blijven van rechtsbijstand op momenten dat meestal veel op het spel staat.

Een sociaal advocaat is essentieel als mensen bijvoorbeeld tegenover een machtige instantie (wederpartij) staan, zoals de Belastingdienst, verhuurders, het UWV, Jeugdzorg of een gemeente. Instanties waar mensen van afhankelijk zijn voor hun inkomen, hun woning, of het bijeenhouden van hun gezin. Ze lopen dan het risico de d...