Grote ondernemingen moeten uitgebreider rapporteren over duurzaamheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ondernemingen moeten straks uitgebreider rapporteren in het jaarlijkse bestuursverslag over hun inzet om duurzaamheid te bevorderen. Enkel grote ondernemingen zoals beurs- en andere vennootschappen, grote banken en verzekeraars zullen aan de rapportageverplichting moeten voldoen. Accountants zullen de duurzaamheidsrapporteringen beoordelen en moeten daarvoor aan extra eisen voldoen. Dat staat in een algemene maatregel van bestuur van minister Weerwind voor Rechtsbescherming en een wetsvoorstel van minister Van Weyenberg van Financiën waarmee de minsterraad heeft ingestemd. Met de regelgeving wordt een Europese richtlijn uitgevoerd die de bestaande verplichtingen uitbreidt.