Eerste half jaar handhavingsjurisprudentie onder de Omgevingswet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een overzicht van de meest in het oog springende jurisprudentie inzake handhaving in relatie tot de op 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet. Ingegaan wordt op het overgangsrecht voor handhavingszaken uit de Invoeringswet Omgevingswet, kritische noten die in de rechtspraak zijn...