NJV-voorzitter: ‘Help in deze tricky times het recht vooruit door meer reflectie’

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het jaarcongres van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) vond vrijdag 7 juni plaats. De preadviezen die daar traditiegetrouw werden besproken waren dit jaar gewijd aan het thema ‘Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse recht....