Werking van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het Handvest van de Grondrechten van de EU werd in 2009 verheven tot primair EU-recht. Het Handvest heeft dus pas 15 jaar bindende werking - en is beduidend jonger dan het EVRM. Die jeugdigheid is een van
de redenen dat de inhoud en de uitwerking van het Handvest nog niet voor
iedereen even...