Zuid-Holland herziet woningbouwvoorstellen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Zuid-Holland en minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben afspraken gemaakt om de woningbouwopgave gezamenlijk, eenduidig en met tempo te realiseren. Hiervoor heeft de provincie enkele woningbouwplannen aangepast. Daarmee worden belemmeringen weggenomen. Dat meldt de minister in brieven aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de Tweede Kamer.