CRvB en 'eigen kracht': drie uitspraken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Centrale Raad van Beroep heeft op 29 mei 2024 drie (nog ongepubliceerde) uitspraken gedaan over de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen als bedoeld in artikel 2.3 Jeugdwet. De uitspraken geven een algemene richting - en hebben ieder nog eigen aspecten.