Hoge Raad: herziening van veroordeling voor protestactie, na oordeel EHRM

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze zaak werd in 2011 het recht op vrijheid van vreedzame vergadering geschonden. Betrokkenen (krakers die in het geweer kwamen tegen ontruiming van een pand) procedeerden tot aan het EHRM - en wonnen. Tevens gaat de Hoge Raad in dit arrest in op het vraagstuk van verjaring in geval van...