John Soliano nieuwe Gezaghebber van Bonaire

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De heer J.R.E. (John) Soliano wordt de nieuwe gezaghebber van Bonaire. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering heeft hem in de ministerraad voorgedragen voor benoeming.