Internetconsultatie Kadasterbesluit tegen misbruik persoonsgegevens van start

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het gewijzigd Kadasterbesluit, bedoeld om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan, is woensdag in internetconsultatie gegaan. In het besluit wordt het zoeken op naam in het register van het Kadaster beperkt tot professionele gebruikers die zoeken op naam nodig hebben uit hoofde van beroep of functie. Ook maakt dit besluit mogelijk dat het Kadaster op verzoek privéadressen kan afschermen bij concrete dreiging of waarschijnlijke dreiging. Het eerste gebeurt door een adres af te schermen als aangifte bij de politie is gedaan. Het tweede gebeurt door op verzoek personen af te schermen die behoren tot beroepsgroepen die te maken kunnen hebben met dreiging, op basis van convenanten met beroepsorganisaties.