Herkansingsronde Woningbouwimpuls goed voor 19.681 nieuwe woningen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

26 projecten in 22 gemeenten krijgen alsnog een bijdrage uit de Woningbouwimpuls (Wbi) voor de versnelde realisatie van 19.681 nieuwbouwwoningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trekt hier een bedrag van ruim 124 miljoen voor uit. 71% van de nieuw te bouwen woningen valt in de categorie ‘betaalbaar’. Dit zijn woningen in de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen voor starters en mensen met lage- en middeninkomens.