Steeds meer flexwoningen door ondersteuning vanuit het Rijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De afgelopen 2 jaar is er door het huidige kabinet hard gewerkt aan een stevig fundament voor de realisatie van flexwoningen. Met flexwoningen, en het stelsel aan regelingen en ondersteuning om de realisatie van flexwoningen te versnellen, is met succes een nieuwe bouwwijze geïntroduceerd die ook steeds vaker wordt toegepast voor permanente woningbouw. Dit heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in een groeiend aantal flexwoningen. De verwachting is dat er in 2024 ongeveer 8.300 flexwoningen worden gebouwd. In 2023 waren dit er nog zo’n 5.100 en in 2022 zo’n 3.400.