Benoeming plaatsvervangende leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden twee plaatsvervangende leden benoemd. Het gaat om de heer mr. E.P. (Erik) van Unen en de heer mr. A.J. (Albert) Beukenhorst. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordrachten voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.