Kabinet neemt maatregelen voor een betere uitvoering en uitvoerbaarheid van de Wet open overheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het kabinet neemt maatregelen om de uitvoering en uitvoerbaarheid van de Wet open overheid (Woo) te verbeteren. Zo zet het kabinet in op de verbetering van de afhandeling van Woo-verzoeken en beter contact tussen overheidsorganisaties en Woo-verzoekers. Ook komt er een publiek toegankelijk Woo-dashboard, zodat iedereen kan zien hoe het gaat met de afhandeling van Woo-verzoeken bij de Rijksoverheid. Staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat dit weten in een brief aan de Tweede Kamer.