Mensenrechtelijk kader ter bescherming van recht op gezond leefmilieu

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Met een juridisch kader biedt het College voor de Rechten van de Mens inzicht in wat het recht op een schoon, gezond en duurzaam leefmilieu betekent en welke verplichtingen hieruit voortvloeien. Mensenrechten bieden houvast bij het ontwikkelen van beleid rond milieuvraagstukken. Onder meer door aan ...