De invloed van rechter en deskundigen op waarderingen in het ondernemingsrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Analyse van jurisprudentie gerelateerd aan uitkoopregelingen en de wettelijke geschillenregeling werpt licht op de wijze waarop rechters de keuze voor een bepaalde bedrijfswaarderingsmethode maken. De analyse bevestigt dat rechters het onafhankelijke deskundigenbericht nooit volledig naast...