Loondoorbetaling tijdens vakantie van zieke werknemers, hoe zit dat juridisch?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De vakantieperiode is weer aangebroken; veel werknemers zullen deze zomer op vakantie gaan. De werkgever moet het loon tijdens de vakantie in beginsel doorbetalen, maar waar bestaat het vakantieloon uit? En hoe zit het als de werknemer voor of tijdens de vakantie ziek wordt?

Loon tijdens vakantie

De werknemer heeft tijdens zijn vakantie recht op doorbetaling van zijn volledige loon (art. 7:639 BW). Daarbij gaat het volgens het Hof van Justitie EU om het gebruikelijke loon die de werknemer zou ontvangen als hij wel had gewerkt. De werknemer heeft dus niet alleen recht op het basisloon, maar ook op de vergoedingen die nauw verbonden zijn met de werkzaamheden, zoals provisies, vakantiegeld, de...