Nieuwe aanpak zorgt voor versterking Holocausteducatie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De kennis over de Holocaust onder Nederlanders moet worden verbeterd. Dat is het doel van het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie. Het plan, waarbij meerdere ministeries en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding betrokken zijn, is gericht op acties in het onderwijs, acties vanuit musea en herinneringscentra en maatschappijbrede acties. Voor het plan is vanaf 2025 structureel 1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.