Bijlage 1.4 – Beantwoording motie leden Kat en Ceder over de knelpunten in de schuldhulpverlening aan ex-gedetineerden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Uitvoering van de motie van Tweede Kamerleden Kat en Ceder over het inventariseren van de knelpunten in de schuldhulpverlening aan (ex)-gedetineerden. Bijlage 1.4 – Beantwoording motie leden Kat en Ceder over de knelpunten in de schuldhulpverlening aan ex-gedetineerden