Slechtere positie door het instellen van beroep

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de rechtspraktijk leeft de gedachte dat een belanghebbende door het instellen van bezwaar of beroep niet in een nadeligere positie kan komen te verkeren, gezien het verbod van reformatio in peius. Dit principe, diepgeworteld als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, biedt belanghebbenden de ...