Kamerbrief over motie Hermans/Bontenbal

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister De Jonge (BZK) en minister Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer over wat voor de MIVD en de AIVD noodzakelijk is om de huidige en toekomstige statelijke dreigingen adequaat tegen te kunnen gaan, ook met het oog op de herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).Kamerbrief over motie Hermans/Bontenbal