Arbeidsrechtelijke aspecten van participatieregelingen bij ontslag

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

‘Werknemersparticipatie’ houdt grosso modo in dat werknemers een belang in het (aandelen)kapitaal van werkgever of een
daaraan gelieerde entiteit hebben, welk belang in het kader van
het dienstverband aan hen is toegekend en op
grond waarvan werknemers (al dan niet onder voorwaarden) een ...