Landelijk procesreglement curatele, bewind en mentorschap (CBM-verzoeken)

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Dit procesreglement, opgesteld door de Expertgroep CBM en het Landelijk Overleg Vakinhoud Toezicht (LOVT), bevat regels die van toepassing zijn op verzoekschriften in alle CBM-zaken en is onderverdeeld in
paragrafen die de loop van de procedure volgen.
De gerechtsvergaderingen van alle...