Ook advocaat die al is geschrapt, valt nog onder tuchtrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het feit dat een advocaat sinds 1 januari 2024 niet meer op het tableau is ingeschreven, maakt niet dat zij ook niet meer is onderworpen aan tuchtrechtspraak.

De cliënt van een advocaat is het niet eens met de voortvarende wijze waarop zij werkzaamheden in gang heeft gezet én in rekening heeft gebracht. De cliënt dient daarom een klacht in bij de deken. De deken stelt dat de advocaat inderdaad is overgegaan tot het opstellen van een omvangrijke dagvaarding (40 pagina’s), zonder dat zij haar cliënt vooraf heeft geïnformeerd over de slagingskansen en risico’s van deze procedure. Dit terwijl zij kennelijk van mening was dat de slagingskans klein was. Ook heeft zij niet gewacht tot zij van ARAG een formele bevestiging had ontvangen dat de cliënt ermee instemde dat zij het dossier mocht overnemen van de advocaat die zich tot dan toe over de zaak had gebogen.

Hoewel de advocaat het niet eens is met het standpunt van de deken, besluit zij uit cou...