Verwerping nalatenschap namens kinderen te laat, maar toch mogelijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een vrouw wilde niet dat haar minderjarige kinderen erfgenaam werden in de nalatenschap van haar ex-partner. Zij moest de nalatenschap met het oog daarop verwerpen, waarvoor zij een machtiging van de kantonrechter nodig had. Die krijgt zij, ook al was de wettelijke termijn voor verwerping...