Meer meldingen ongebruikelijke transacties, minder door notarissen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Volgens het jaaroverzicht heeft het notariaat vorig jaar 1.051 ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 waren het er 1.213. Het aantal notarissen dat een melding deed, daalde ook iets, van 331 in 2022 naar 320 in 2023. Vorig jaar zijn 374 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2022 waren dat er 387. In dat jaar meldde notarissen juist meer ongebruikelijke transacties: 10 procent meer dan in 2021 (van 1100 naar 1213). Het jaar daarvoor (2020) bedroeg het aantal meldingen 1060. Dergelijke meldingen werden ook gedaan door meer notarissen: 318 in 2021 naar 331 in 2022. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2023 van de Financial Intelligence Unit-Nederland....