Percentage sociale woningbouw als voorwaarde voor planologische medewerking

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De vraag die in deze zaak voorligt is of sprake is van détournement de pouvoir omdat de gemeente in een anterieure overeenkomst de eis heeft gesteld dat een deel van de te bouwen woningen bestemd moet zijn voor sociale huur. Op basis van jurisprudentie van het Hof van Justitie en het...