Vrouwelijke rechters dagen staat voor de rechter: ze willen gelijke beloning

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Vrouwelijke rechters en officieren in Nederland krijgen structureel minder betaald dan hun mannelijke collega’s. Bureau Clara Wichmann wijst de Staat hier al jaren op en heeft de Staat hiervoor vandaag opnieuw aansprakelijk gesteld. Als de Staat op korte termijn niet aan hun bezwaren tegemoet komt, dienen rechters en Bureau Clara Wichmann een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. Bureau Clara Wichmann is een juridische stichting, die al veertig jaar werkt aan gendergelijkheid en een betere maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland....