Rechtenstudent procedeert twee keer bij Raad van State over ‘cum laude’

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In Leiden kunnen rechtenstudenten het predicaat cum laude voor het bachelorexamen krijgen als het gewogen gemiddelde van alle ‘onderwijseenheden’ een 8,0 of hoger is, voor de bachelorscriptie minimaal een 8,0 is behaald en het bachelorexamen is binnen vier studiejaren is behaald. Wijkt het gewogen gemiddelde met 0,5 punt daarvan af, dan kan de examencommissie toch besluiten dit predicaat te verlenen. Deze student had een gewogen gemiddelde van 7,758 en een 8,0 voor zijn scriptie. Hij wees de examencommissie op prestaties rondom zijn studie en werkzaamheden bij de universiteit en daarbuiten, maar zonder succes. De student stapte naar de Raad van State....