Dertien jaar uitzendkracht bij hetzelfde bedrijf is nog steeds tijdelijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze zaak oordeelt het hof in de Upfield-zaak. Is het aaneengesloten uitzenden van een uitzendkracht aan dezelfde inlener in strijd met artikel 5 lid 5 Uitzendrichtlijn?
Naar het oordeel van het hof is dit niet het geval. Dat werknemer deel uitmaakt van de flexibele schil van Upfield kan als...