Raad voor rechtspraak vraagt aandacht voor belang rechtsstaat

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In een brief aan minister-president Schoof schrijft Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, over het belang om samen de democratische rechtsstaat uit te dragen en de toegang tot de rechter te verbeteren.

Bij de start van het nieuwe kabinet vraagt de Raad voor de rechtspraak aandacht voor verschillende onderwerpen die volgens de Rechtspraak belangrijk zijn de komende kabinetsperiode. Al eerder waren er aanbevelingen gedaan door de Raad tijdens de formatieperiode aan de toenmalige informateurs Dijkgraaf en Van Zwol.

Duidelijke grenzen rechtsstaat

In de brief wordt geschreven dat het goed is om te zien dat in het hoofdlijnenakkoord expliciet wordt verklaard dat binnen de kaders van de democratische rechtsstaat zal worden gehandeld. Dit voorkomt dat er een situatie ontstaat, waarin rechters als hindermacht worden gezien in plaats van een noodzak...