Uitgelicht: Het verbod op misbruik van machtspositie door de Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de rubriek ‘Uitgelicht’ wordt een artikel uit een juridisch praktijktijdschrift open access gedeeld. Dit keer staat een artikel van Robin Struijlaart, Joost Dibbits en Marc Wiggers uit Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk centraal, waarin onder meer het verbod op misbruik van machtspositie door de Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten.

Het artikel behandelt de parallelle handhaving van de Digital Markets Act (DMA) en de Europese en nationale varianten van het verbod op misbruik van machtspositie door de Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten. Het betoogt dat, ondanks de bereidwilligheid onder autoriteiten tot coördinatie en samenwerking, parallelle handhaving van deze wetten gepaard gaat met verschillende risico’s.

Dubbele vervolging voorkomen

Dit kan leiden tot juridische onzekerheid en potentiële conflicten...