Hoge Raad over beslag op medisch dossier van overleden jonge vrouw

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De beslissing van de rechtbank Gelderland om het beklag van een ziekenhuis en een behandelend psychiater tegen de inbeslagname van medische informatie ongegrond te verklaren omdat er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, blijft in stand.