Hoge Raad: geen proceskostenvergoeding na verlaging boetebedrag

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de hogerberoepsrechter in Wet Mulderzaken, hanteert de regel dat als een boetebedrag na oplegging daarvan wordt verlaagd door gewijzigde regelgeving, ook de proceskosten voor de administratiefberoepsfase moeten worden toegekend. Deze opvatting stuitte op weerstand bij een aantal kantonrechters, wat leidde tot uitspraken die – onder verwijzing naar de rechtspraak van andere, hoogste bestuursrechters –lijnrecht tegen het hof ingaan....