Werknemer heeft gelijk, maar krijgt het niet wegens botsing met Europees recht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een arbeidsongeschikte werknemer vordert uitbetaling van vakantiedagen die hij heeft opgebouwd vanaf zijn derde ziektejaar tot einde dienstverband.

In de wet staat dat werknemers alleen vakantiedagen opbouwen in periodes waarin zij ook loon ontvangen. Werknemer had vanaf het derde ziektejaar...