Woo-zaak: advies advocaat makkelijk vertrouwelijk te delen in procedure

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De praktijk laat zien dat het nog wel eens puzzelen is met het vertrouwelijk inbrengen van processtukken. Niet onterecht wordt dit proces kritisch getoetst: is inderdaad sprake van gewichtige redenen waardoor de wederpartij geen kennis mag nemen van documenten die de rechter wél kan inzien?...