Algemeen jurist - decentrale overheid (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de Veiligheidsregio Utrecht zoekt legalSearch een algemeen jurist - decentrale overheid (interim)
Functiebeschrijving 
Je gaat werken binnen de stafafdeling Bestuur & Control. Je werkt in het stafonderdeel Bestuurlijke en Juridische zaken samen met de professionals van de stafonderdelen Planning & Control, Communicatie en Accountmanagement. Je biedt juridisch advies, verricht juridische werkzaamheden en ondersteunt juridische processen door te structureren en het bieden van procesbewaking. Je behandelt diverse soorten geschillen en je ondersteunt bij en behandelt in voorkomende gevallen Wob-verzoeken en klachten. Je zorgt mede voor de juridische controle en het bewaken van de naleving van relevante wet- en regelgeving in de organisatie. Verder geef je advies op contractuele afspraken (o.a. kazernes en gemeenten). En tenslotte werk je mee met adviesvragen en werkzaamheden die voortvloeien uit de maatregelen met betrekking tot COVID-19.
Gevraagd 
Gezocht wordt een jurist (WO - bij voorkeur staat- en bestuursrecht) met minimaal drie jaar ervaring bij een decentrale overheid in de afgelopen vijf jaar. Je hebt ervaring met het bestuurlijke en politieke speelveld en met het behandelen van Wob-verzoeken en klachten. Bij voorkeur heb je ervaring met het werken met een gemeenschappelijke regeling. Verder ben je bedreven in het opstellen van duidelijke brieven (reacties op bezwaarschriften, wob-verzoeken, klachten etc) en juridische documenten. Ook heb je inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke/ politieke verhoudingen en je weet overzicht te behouden, hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en kernachtig te formuleren. Je bent stressbestendig en gewend om te gaan met ad hoc vraagstukken en de piekbelasting die deze met zich meebrengen. Tenslotte maak je moeilijke dingen niet nog moeilijker, maar ben je in staat om praktische oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden (interim). Verlenging met een keer drie maanden is mogelijk. 8 tot 24 uur per week. Startdatum: 1 juli 2020. Tarief in overleg.