Actuele vacatures

Geïnteresseerd in een van de onderstaande posities? Stuur ajb een mailtje met je motivatie, een recent cv en een indicatie van je salariswensen. Meer informatie over onze werkwijze.

Den Haag - Voor ZonMw zoekt legalSearch een jurist Privaatrecht en Europees staatssteunrecht (interim). Je draagt, ook projectmatig, bij aan het verhogen van de kennis binnen de organisatie op het gebied van het staatssteunrecht, aanbestedingsrecht en subsidierechtrecht. Je adviseert collega’s die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de subsidieprogramma’s over staatssteunrechtelijke aspecten. Tevens adviseer je collega’s, zowel binnen de programma’s als de afdeling inkoop, over de mogelijkheden van aanbestedingen en de toepasselijke wetgeving daaromtrent. Verder beoordeel je in samenspraak met de verantwoordelijke programmamanagers subsidieoproepen op staatssteunrisico’s en conformiteit met de ZonMw algemene bepalingen. Ook beoordeel je samenwerkingsovereenkomsten en licentieovereenkomsten tussen publieke en private partners op conformiteit met het Europees staatssteunrecht en de ZonMw algemene- en bijzondere subsidiebepalingen.
Delft - Voor de gemeente Delft zoekt legalSearch een juridisch adviseur Verkeer & Vervoer (interim). Je adviseert bij en doet concrete tekstvoorstellen t.b.v. aanpassingen en de evaluatie van het verkeersbeleid en verordeningen (o.a. parkeerverordening, beleid autoluwgebied, RVV-artikel 87 ontheffingenbeleid, deelfietsenbeleid en verkeersonderdelen legesverordening). Ook adviseer je over gerechtelijke uitspraken, experimenten met nieuwe verkeers- en vervoersvormen en wetgeving (bv. zelfrijdende auto’s, drones en pakketbezorging, zelf varende boten en kleine elektrische vervoersmiddelen), contracten, het opstellen van verweer in bezwaar en beroepszaken en overige voorkomende juridische vraagstukken.
Zwolle - Voor de gemeente Zwolle zoekt legalSearch een jurist Omgevingsrecht (tijdelijk). De komende periode bereidt Zwolle zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Ter vervanging van de jurist die daarvoor deels is vrijgemaakt is de gemeente op zoek naar tijdelijke versterking bij het team Juridische ondersteuning. De afdeling Fysieke Leefomgeving is, naast het beleidsveld Veiligheid, verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het toezicht en de handhaving van diverse wetten en gemeentelijke regelingen. De afdeling bestaat hiertoe uit verschillende teams. Je gaat zodoende aan de slag voor het team in de vorm van een jurist Wabo-vergunningverlening. Je behandelt in samenwerking met de Wabo-casemanagers aanvragen om Wabo-vergunningen. Daarbij ondersteun je de casemanagers en bewaak je de (juridische) kwaliteit van de besluiten en de procedure. Tenslotte lever je algemene juridische ondersteuning op het gebied van Wabo-vergunningverlening en je fungeert als vraagbaakfunctie voor collega’s.