Vacatures Search & Co Groep

PAsearch is onderdeel van de Search & Co Groep met vacatures in onder meer communicatie, creatie, marketing, redactie en hrm. Hier vind je een overzicht.

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Afval & Grondstoffen. Je gaat aan de slag voor het cluster Stadsbeheer en je gaat je inzetten voor de communicatie van diverse projecten van het organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen. Je biedt ondersteuning bij het regisseren en adviseren over en uitvoeren van de communicatie. Voorbeelden zijn de invoering van GFT inzameling, bedrijfsafval en een innovatief project m.b.t. ondergronds afvalinzamelsysteem voor hoogbouw, wijzigingen in het ophalen van plastic en de recyclepunten. In het kader van...
Voor de ABG-organisatie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je komt te werken voor de afdeling intern advies en ondersteuning. Je gaat aan de slag met verschillende communicatievraagstukken en je bent gesprekspartner voor de organisatie. Verder behoort interne en crisiscommunicatie ook tot de werkzaamheden. Zo ook de inrichting en het beheer van intranet. Gezocht wordt een kandidaat (HBO werk- en denkniveau) met bij voorkeur meer dan vijf jaar ervaring als communicatieadviseur binnen de overheid. Je beschikt over een goed politiek en bestuurlijk inlevingsvermogen en je kunt...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Preventie Corona Team. Het Preventie Corona Team maakt onderdeel uit van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. In dit team zitten projectleiders, gedragsdeskundigen, beleidsadviseurs, onderzoekers en communicatieadviseurs. Dit team werkt samen met multidisciplinaire teams in de stadsdelen aan interventies om het (verder) verspreiden van Corona onder Amsterdammers en Amstellanders te voorkomen. In deze rol maak je de vertaalslag van strategie naar concrete interventies en middelen onder...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een online strateeg. Je bent verantwoordelijk voor de strategie, vernieuwing en optimalisatie van de online middelen. Je werkt zowel adviserend als uitvoerend (creërend). Je bepaalt de visie en strategie voor de Amsterdamse online communicatie op basis van de behoefte van Amsterdammers en andere doelgroepen; welke je in kaart brengt d.m.v. onderzoek en analyse. Op basis van deze strategie bepaal je inhoudelijke kaders en prioriteiten voor de grote groep professionals en leveranciers die werken aan de online middelen van de gemeente. Je...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Marketing & Co een senior marketing & communicatieadviseur Werk, Participatie en Inkomen (Stadspas). Je gaat aan de slag om de stadspas bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, aan de hand van de huidige marketingstrategie. Het uiteindelijke doel is om samen met het gehele programmateam de naamsbekendheid en het gebruik van de pas te (blijven) vergroten. Belangrijk bij dit vraagstuk is om binnen de gemeentelijke organisatie aanknopingspunten en samenwerkingen te zoeken om het gebruik van de pas te bevorderen. Je volgt het onderzoek naar het...
Voor de gemeente Barneveld zoekt pzSearch een teamleider HRM/ projectleider E-HRM (interim). Als gevolg van de veranderopgaven, de groei van de gemeente en veel nieuwe mensen in het team HRM, is de grootste uitdaging voor 2021 het zorgdragen voor een stevig fundament om de organisatie optimaal te kunnen ondersteunen en faciliteren op het gebied van HRM. De opdracht kent twee taakvelden: die van teamleider en projectleider E-HRM. Je faciliteert als teamleider het team en maakt resultaatafspraken – die een afgeleide zijn van de afspraken die de organisatie (i.c. het afdelingshoofd...
Voor de gemeente De Bilt zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Samen werken aan Wonen. De gemeenteraad heeft de ambitie om de komende tien jaar een stevig aantal woningen te bouwen voor o.a. starters, ouderen en alleenstaanden. Er is een intensief participatietraject gestart om samen met de inwoners tot een goede invulling van deze opgave te komen. Dit is een belangrijk traject voor de gemeente, want een eerder voorstel heeft tot veel onrust geleid. Uitgangspunt is dat inwoners aan zet zijn. Samen werken zij aan een advies aan de raad dat goed is voor de hele gemeente en...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kades en Bruggen (medior). Er is binnen de gemeente een programma voor een versnelde en grootschalige aanpak van 200 kilometer kademuur en 850 verkeersbruggen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van de stad. In deze rol haal je samen met de omgevingsmanager op wat er leeft in de buitenwereld. Je geeft advies over de communicatieaanpak en ontwikkelt communicatieve oplossingen en je voert deze uit. Je werkt altijd voor verschillende opdrachtgevers binnen het programma en met collega's uit het team aan...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur GGD (medior). Je gaat aan de slag voor het werkgebied Amsterdam-Amstelland (incl. gemeente Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer). Het werkterrein strekt zich uit van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg tot bestrijding infectieziekten en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. In deze functie werk je op de volle breedte van dit takenpakket. Je werkt aan reguliere communicatie (veelal wettelijke taken), maar ook aan specifieke projecten op het gebied van...
Voor de Provincie Noord-Brabant zoekt Redactie & Co een event communicatieadviseur. Je maakt onderdeel uit van het team strategische evenementen. Het team is verantwoordelijk voor het corporate evenementenprogramma en heeft een adviserende en projectaansturende rol voor de inzet van evenementen voor een breed netwerk binnen de 5 o’s (overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, organisaties & onze Inwoners). Je gaat aan de slag met het opstellen van een contentstrategie rond diverse (online) evenementen i.c.m. de verdere ontwikkeling en het contentbeheer van het platform...
Voor de gemeente Altena zoekt pzSearch een corporate recruiter (interim). Je helpt mee bij het verder ontwikkelen van de gemeente. Je bent verantwoordelijk voor de werving van nieuwe collega’s. Dit doe je niet alleen, maar met een team van tien P&O professionals. Zodoende schrijf je op een creatieve manier een voorstel voor het opzetten van een wervingscampagne. Ook schrijf je een recruitmentplan voor iedere vacature. Je schakelt met externe partijen voor de uitrol van de verschillende campagnes. Verder stel je vacatureteksten op in overleg met de leidinggevenden en je benadert actief...
Voor de Provincie Noord-Brabant zoekt pzSearch een P&O adviseur en projectleider (interim). Je gaat aan de slag voor het programma BBA (Bedrijfsvoering, Beleid en Advisering). In deze opdracht ben je actief in twee rollen, (60%) P&O adviseur en (40%) projectleider. Als adviseur adviseer je de managers met tactische vraagstukken en je bent in staat om gezamenlijk op organisatieniveau met de managers de strategische langere termijn te waarborgen middels toepassing van SPB en SPP. In de rol van projectleider ben je inzetbaar voor een specialisme binnen P&O. Je zorgt voor een...
Voor de gemeente Wijdemeren zoekt pzSearch een HR adviseur (interim). Sinds 1 december 2017 wordt er in een nieuwe organisatiestructuur gewerkt. Er zijn 2 domeinen met domeindirecteuren en daaronder teams. De leidinggevenden van de teams zijn integrale managers. Taken en bevoegdheden worden zo diep mogelijk in de organisatie gelegd. De directie houdt zijn focus op strategische projecten en zorgt voor de nodige verbinding tussen de teams. Met de nieuwe structuur is gestart met een organisatieontwikkelingstraject dat inmiddels vorm begint te krijgen. Het ontwikkeltraject bestaat uit een 7-tal...
Voor een organisatie die zich inzet voor een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland is Communicatie & Co op zoek naar een arbeidsmarktcommunicatie specialist. Je gaat je bezighouden met het laden van het werkgeversmerk en de onderliggende merken, zodat de beste professionals uit de markt willen komen werken en blijven. Je gaat de USP’s van de organisatie zichtbaar maken in de arbeidsmarkt. Je levert een stevige bijdrage aan de totstandkoming van een overkoepelend arbeidsmarktcommunicatieplan en je bedenkt in lijn daarmee ludieke ideeën om nieuwe collega's te verleiden om te...
Voor een organisatie die zich inzet voor een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland is Communicatie & Co op zoek naar een senior communicatieadviseur. De organisatie werkt vanuit verschillende merken aan de duurzame inzetbaarheid van meer dan 65.000 werkgevers en ruim 1,5 miljoen werknemers. In deze functie zorg je er voor dat de ruim 1.500 collega’s daar blijvend op aanhaken. Je gaat je bezighouden met enerzijds strategische programma’s en anderzijds met verschillende projecten en de “ongoing business”. Je denkt creatief vooruit en mee; van het vaststellen van de...
Voor de gemeente Purmerend zoekt Communicatie & Co een ervaren communicatieadviseur sociaal domein. In deze rol adviseer je de burgemeester en wethouders, het management en collega’s bij het tot stand brengen van verbindingen tussen gemeente, inwoners en organisaties. Je gaat aan de slag met inhoudelijke vraagstukken zoals wonen, participatie, jeugdhulp, onderwijs, sport, cultuur, zorg, werk en inkomen. Verder denk je mee over de communicatiestrategie rond de maatschappelijke vraagstukken. Tevens sta je (online) media te woord en onderhoud je perscontacten. Vanaf 2022 fuseert Purmerend...
Voor Sena, een stichting die de naburige rechten regelt van artiesten, muzikanten en platenmaatschappijen, zoekt Communicatie & Co een marketingcommunicatie specialist. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het in- en externe communicatiebeleid. Je geeft (coachend) leiding aan de afdeling communicatie (drie medewerkers) en je voorziet de directie en het MT gevraagd en ongevraagd van advies. Tevens fungeer je als meewerkend 'voorman'. Voor de werkgroepen voor medewerker- en stakeholdertevredenheidonderzoeken en de Sena-app treed je op als projectleider. Verder...
Voor Port of Amsterdam zoekt Marketing & Co een online marketing specialist. Je maakt onderdeel uit van het scrumteam: Product Team Online. PTO houdt zich bezig met het beheren, doorontwikkelen en optimaliseren van de corporate website (incl. campagnesites) en MyPort-omgeving voor klanten. In het team zit ook een UX-designer, content manager, webmaster en product owner. Daarnaast wordt er gewerkt met een extern team webdevelopers. In deze rol weet je de vertaling te maken van in kaart gebrachte klantwensen en -behoeften naar optimalisaties in de website en online services. Je stelt online...
Voor de Nederlandse Spoorwegen zoekt creatieven.com een digital Product Designer / UX-designer. Je bent de schakel tussen Business en IT; je gaat aan de slag voor het organisatieonderdeel ComIT. Je hebt een veelzijdig takenpakket, van conceptontwikkeling tot detailuitwerking. Je werkt in een agile omgeving aan online applicaties en integreert het klantperspectief in de producten en dienstverlening van NS. Tevens doe je zelfstandig voorstellen om bestaande applicaties te verbeteren en je hebt een visie en rationale achter je ontwerp. Je ontwerpt vanuit een integraal perspectief en stelt graag...