Vacatures Search & Co Groep

PAsearch is onderdeel van de Search & Co Groep met vacatures in onder meer communicatie, creatie, marketing, redactie en hrm. Hier vind je een overzicht.

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid. De leer- en ontwikkelstrategie voor het onderwerp Omgevingswet is vastgesteld en vraagt veel communicatie-inzet om collega's te informeren en om uitwisseling van kennis te organiseren. Daarnaast vraagt de Transitiestrategie Omgevingsplan om een fikse inzet en ondersteuning van communicatie om zowel in- als extern informatie te geven en te adviseren over de interactie met verschillende stakeholders. In deze rol ondersteun je de verantwoordelijke collega's bij hun communicatietaken waarbij de...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid (senior). Je gaat aan de slag voor de Omgevingsvisie 2050 van Amsterdam. Het betreft een vernieuwing en vervanging van de huidige ruimtelijke visies. Het projectteam bevindt zich in de afrondende fase en wordt steeds concreter. Je bepaalt zoekend en verkennend met het team en de te betrekken in- en externe partijen de nog benodigde processtappen. Ook ga je de kernboodschap distilleren en de aanverwante grootstedelijke en regionale thema's framen, om daarbij een dialoog op te zetten met de...
Voor het Kadaster zoekt pzSearch een teamleider HR Services (interim). Je komt te werken op de afdeling HR Services van de directie Organisatie & HRM. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van een correcte en efficiënte personeels- en salarisadministratie en voor het aansturen van jouw team in termen van inzet, begeleiding en ontwikkeling. Je hebt veel contacten met de collega’s van IT over de optimalisering van de HR systemen, het digitaliseren van het in-, door-, en uitstroom proces en je adviseert over de functionaliteiten van de systemen. Je vereenvoudigt werkprocessen en...
Voor de gemeente Twenterand zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. Als communicatieadviseur geef je vorm en inhoud aan het communicatiebeleid. Je adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de organisatie over het in- en externe communicatiebeleid en je voert dit beleid uit. Tevens adviseer je het bestuur en de organisatie over de communicatie rondom diverse projecten. Hiervoor stel je communicatieplannen op en ook deze voer je uit. Verder onderhoud je contacten met de media en adviseer je het bestuur en de organisatie hierover. Je bent eerste woordvoerder namens...
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Translationeel Onderzoek. Je gaat binnen het cluster Translationeel Onderzoek aan de slag met communicatieadvies en -uitvoering. Je gaat werken voor verschillende programma’s, zoals de evaluatie van het brede subsidieprogramma Translationeel Onderzoek en programma’s over stamcelonderzoek en zeldzame ziekten. Je voert de communicatieactiviteiten uit die moeten plaatsvinden in het kader van de evaluatie van het brede programma Translationeel Onderzoek. Dit gaat concreet om de organisatie van en het plannen van de invulling van een...
Voor de gemeente Katwijk zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Rijnlandroute. Je wordt ingezet bij het gemeentelijk programmateam dat zich bezig houdt met de uitvoeringsprogramma’s van de Rijnlandroute en R-net (HOV). Het gaat om de intensieve gemeentelijke betrokkenheid op het Katwijkse traject van deze grootschalige complexe provinciale initiatieven. Een goede samenwerking met de inwoners, ondernemers en partners - met name de provincie, OV en uitvoerende partijen - is daarbij van cruciaal belang. Je stuurt op de aspecten communicatiedoelstellingen/ proposities, kwaliteit...
Voor het Hoogheemraadschap Delfland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Digitalisering. Je gaat aan de slag voor de afdeling Communicatie en KlantContact (CKC). In deze rol zorg je voor de uitwerking van (deel)communicatieplannen; je helpt bij de uitvoering ervan, je vervaardigt communicatiemiddelen, schrijft teksten (on- en offline) en je woont relevante overleggen bij. Je ondersteunt de senior adviseur bij de uitvoering van de communicatie rondom thema’s als digitalisering en digitale transformatie. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring met...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Marketing & Co een campagne marketeer. Je kunt ingezet worden op verschillende thema's; bv. in het sociale of ruimtelijke domein, veiligheid, dienstverlening, gezondheid of op coronacampagnes. Je ontwikkelt impactvolle publiekscampagnes met heldere gedrags- of kennisdoelstellingen. Je geeft leiding aan de productie van deelcampagnes en middelen binnen een vastgestelde strategie. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inzet van o.a. social, print, outdoor, activaties richting doelgroepen, onderzoek of evaluatie. Je adviseert over doelgroep, bereik...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Servicepunt (interne communicatie). Bij het Servicepunt kun je voor diverse zaken terecht op zowel facilitair als op het gebied van ICT/ Informatievoorziening. Er staan echter organisatorische veranderingen op stapel. In deze rol help je met de communicatie rondom het reorganisatietraject van het Servicepunt. Je maakt een analyse van de behoefte op het gebied van communicatie in de organisatie en je werkt een plan uit om aan die behoefte te kunnen voldoen. Tevens stel je (mede) de communicatieboodschap op, help...
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Marketing & Co een creatieve city marketeer. Je werkt aan het project City, de ontwikkeling van de binnenstad van Nieuwegein. Je vormt onderdeel van het communicatieteam waarin ook de communicatieadviseur en de omgevingsmanager deelnemer zijn. Je bent verantwoordelijk voor de co-creatie en je adviseert en ondersteunt het gemeentebestuur, de gebiedsmanager en de projectleiders. Je bent zodoende breed inzetbaar in de verschillende fasen van gebiedsontwikkeling. Je leidt de co-creatiesessies, je creëert draagvlak en je betrekt actief alle stakeholders bij...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een P&O adviseur Ruimte & Duurzaamheid (interim). Met jouw bedrijfskundige kennis, analytisch vermogen en kennis van de lijn ga je samen met het management de tactische en strategische organisatiedoelstellingen realiseren. Hierbij ben je intensief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsplannen. Je werkt aan complexe casuïstiek op het gebied van o.a. verzuim, prestatieverbetering en integriteit. Je staat naast het management en je werkt samen vanuit co-creatie; een positie die je moet verdienen op basis van een opgebouwde (...
Voor de Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur GGP. Je werkveld is weliswaar binnen de portefeuille GGP, maar in het dagelijks werk heb je nauw contact met de dienst Communicatie van het Politiedienstencentrum. Je ontwikkeld zelfstandig de communicatiestrategie voor de middelgrote en eenheidoverstijgende opdrachten en je vertaalt deze naar een concrete communicatie-aanpak voor meerdere doelgroepen en je voert de plannen vervolgens zelf uit. Je houdt de regie op de uitwerking van activiteiten/ middelen. Hierbij kun je de hulp inschakelen van de communicatieadviseurs op...
Voor de gemeente Zwartewaterland zoekt pzSearch een P&O adviseur (interim). In samenwerking met de teamgenoten adviseer, begeleid en ondersteun je de eenheidsmanager bij de uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid. Dit behelst de gehele range van in-, door- en uitstroom. In overleg met de teamgenoten word je tevens producthouder van een of meerdere P&O thema’s. Dit betekent dat je zorg draagt voor actualisering, toegankelijkheid en toepasbaarheid van de informatie (inhoud en proces) van dit onderwerp. Voor de komende vier à vijf maanden ga je je voornamelijk bezighouden met...
Voor het Instituut Fysieke Veiligheid zoekt Redactie & Co een projectleider nieuwe website. Als projectleider realiseer je in nauwe samenwerking met de IFV medewerkers een nieuwe website: van plan tot aanbesteding tot uitvoer (content, design, techniek, governancestructuur). Een deel van de voorbereidingen is al in gang gezet middels een vooronderzoek waarbij er al diverse fases zijn bepaald. Het doel is om op een projectmatige wijze het projectplan op te stellen en uit te voeren. Je bent o.a. (mede) verantwoordelijk voor de volgende resultaten: de nieuwe website moet een platformfunctie...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een hands-on social media adviseur. De regio Amsterdam zet in op actieve samenwerking met andere regio's om het Life Sciences & Health cluster in Nederland verder te versterken. In deze rol ben je het aanspreekpunt in het uitrollen en uitbouwen van het merk en het verspreiden, benutten en delen van relevante content met alle partners, het netwerk en het LSH ecosysteem. Je zet de communicatieplanning 2019-2022 op en rolt deze uit. Je sluit aan bij het wekelijks kernteam- en communicatieteamoverleg. Ook zet je de communicatie t.b.v. de...
Voor de gemeente Amstelveen zoekt creatieven.com een creative designer 3D en animatie. Team Communicatie is verantwoordelijk voor de ex- en interne communicatie voor Amstelveen en Aalsmeer. De afdeling voert bestuursadvies/-voorlichting, projectcommunicatie, kabinet en interne communicatie uit en beheert drie websites (amstelveen.nl, aalsmeer.nl en het intranet). Je bent inzetbaar als allround vertaler van de communicatie in 2D, 3D en animatie en je toont gevoel voor het vereiste/ gewenste DNA van beide gemeenten in corporate design. Je gaat je o.a. bezighouden met het ontwikkelen van 2D, 3D...