Handhavingsjurist

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Heerde zoekt LegalSearch een Handhavingsjurist.
Functiebeschrijving 
Je gaat aan de slag voor de afdeling ROW. Je bent primair verantwoordelijk voor een tijdige, adequate en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van integrale handhavingsprocessen. Daarnaast lever je een juridische bijdrage aan complexe vergunningaanvragen, en ben je binnen de afdeling het aanspreekpunt voor algemeen – juridische vragen. Buiten de afdeling ROW ben je medeverantwoordelijk voor de juridische kwaliteit op concernniveau. Je gaat je bezighouden met o.a.: bereik qua wetgeving (Wabo, Wet ruimtelijke ordening, APV, Opiumwet, Gemeentewet), het opstellen van vooraankondigingen en het opleggen van herstelsancties, overleg/ afstemming met toezichthouders, het bewaken van termijnen en het invorderen van verbeurde dwangsommen/ kosten bestuursdwang, het opstellen van verweerschriften en de vertegenwoordiging bij de commissie bezwaarschriften en bestuursrechter inzake handhavings- en vergunningprocedures. En tenslotte deel je en houd je de ontwikkelingen in bestuursrechtspraak bij, i.h.b. handhavingsrecht.
Gevraagd 
Gezocht wordt een jurist (WO) met minimaal drie jaar ervaring bij de gemeentelijke overheid. Je bent in staat om integraal dossiers af te wikkelen, zowel op afdelings- als op concernniveau. Je hebt kennis van de Awb. Je signaleert met gemak de ontwikkelingen op het gebied van relevante wetgeving en jurisprudentie, en je vertaalt deze zonder problemen in bestaande handhavingsprocessen. Je bent een kei in juridische advisering over complexe vergunningsaanvragen. Verder ben je verdiepend, coachend, bestuurlijk sensitief en je hebt gevoel voor handhaving en de daarbij behorende emoties. Verder beschik je over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden op basis van detachering. 16 tot 20 uur per week. Duur: zes maanden (verlenging met twee keer zes maanden is mogelijk). Startdatum: 1 juli 2020. Reageren kan tot en met dinsdag 26 mei 12:00 uur. Salaris in overleg. Verder ben je flexibel inzetbaar en ben je bereid om buiten kantooruren ingezet te worden.