Handhavingsjurist - meervoudige bewoning (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Hilversum zoekt legalSearch een handhavingsjurist - meervoudige bewoning (interim).
Functiebeschrijving 
Recent is de regeling meervoudige bewoning geëvalueerd. Momenteel is de gemeente in gesprek met bewoners over de evaluatie en de eventueel te nemen stappen. Dit kan leiden tot wijziging van het beleid. Daarnaast wil de gemeente een scherper toezicht op overtreding van de regels. Je bent zodoende verantwoordelijk voor een gedeelte van het vraagstuk meervoudige bewoning dat wordt opgepakt binnen de afdeling Publiekszaken. Werkzaamheden zijn o.a. het onderzoeken van mogelijke legalisaties, maken van (voor)aanschrijvingen, het voeren (zienswijze) van gesprekken met de in- en externe partijen/ belanghebbenden en de afstemming met collega’s/ bestuur. Verder fungeer je als interne vraagbaak en je levert een bijdrage aan het vervolg op de evaluatie en aan de ontwikkeling van mogelijk nieuw beleid. Daarnaast toets je overtredingen aan de regels en je neemt zo nodig maatregelen (in overleg met team Toezicht). Ook vertegenwoordig je het college van Burgemeester en Wethouders van bezwaar- en beroepszaken en je zorgt voor de vertaling van beleid in passende juridische instrumenten en communicatie/voorlichtingsmateriaal.
Gevraagd 
Gezocht wordt een jurist (HBO) met minimaal drie jaar ervaring in de afgelopen vijf jaar als Jurist Wabo handhaving binnen een gemeente. Ook heb je minimaal twee jaar ervaring in de afgelopen vijf jaar op het gebied van handhaving regeling meervoudige bewoning binnen een gemeente. Verder heb je ervaring met Basisregistratie Gebouwen. Daarnaast ben je analytisch, oplossingsgericht, heb je inlevingsvermogen en overtuigingskracht, toon je initiatief, kan je goed samenwerken en heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden (interim). Verlenging met drie keer drie maanden is mogelijk. 36 uur per week. Uiterlijk 6 juli 2020 starten. Tarief in overleg. 'Bring your own device' is van toepassing (laptop/ telefoon).