Juridisch adviseur - Bouw (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de omgevingsdienst West-Holland zoekt legalSearch een juridisch adviseur - Bouw (interim).
Functiebeschrijving 
Het programma Bouwen heeft tot doel dat bedrijven en particulieren op het gebied van bouw en gebruik zich houden aan de wet- en regelgeving. Het programma zet hiertoe verschillende controle-, toezicht- en handhavingsinstrumenten in. Zodoende behandel je in deze rol alle juridische bouw- en gebruiksaangelegenheden. Dossiers vanwege strijdig gebruik zijn een belangrijk onderdeel van het werkparket. Je behandelt handhavingsverzoeken, lasten onder dwangsom, bezwaar- en beroepschriften, klachten en andere voorkomende werkzaamheden en je verstrekt informatie hierover. Daarnaast ondersteun en begeleid je collega’s bij juridische trajecten. Je legt verantwoording af aan de programmamanager Bouwen en de vakafdelingsmanager Toezicht en handhaving.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur (WO - met meestertitel of LL.B-graad, bij voorkeur met specialisatie bestuursrecht en omgevingsrecht/ bouwrecht) met minstens drie jaar ervaring met o.a. de Wabo, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening in de afgelopen tien jaar. Ook heb je ruime ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Verder denk je mee en draag je oplossingen aan, waarbij je je analytische en creatieve talenten inzet. Je weet op inspirerende wijze omgevingsbewust om te gaan met de complexe regelgeving, de soms stevige tegenstellingen tussen belangen van de partijen en de bestuurlijke context. Je hebt een scherp oog voor de juridische valkuilen, je weet prima in te schatten wat risicovol en wat houdbaar is, en binnen de juridische kaders weet je te handelen tussen wat wel en niet mag en kan. In contacten met externe partners ben je in staat om je standpunt en visie helder en met overtuigingskracht te verwoorden. Tenslotte is het werken met PowerBrowser een pré en bij voorkeur heb je reeds ervaring opgedaan bij een omgevingsdienst.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden op basis van detachering (interim). Invulling op zzp-basis is helaas niet mogelijk. 24 uur per week. Duur: vijf maanden (verlenging is eventueel mogelijk). Startdatum: 1 september 2020. Salaris in overleg. Reageren kan tot en met donderdag 27 augustus 12:00 uur.