Juridisch adviseur - domein Leefomgeving (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de provincie Utrecht zoekt legalSearch een juridisch adviseur - domein Leefomgeving (interim).
Functiebeschrijving 
Je richt je aandacht primair op de juridische kwaliteit van overeenkomsten en contracten e.d. binnen het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP). Je draagt bij aan de kwaliteit van de veelheid aan dossiers binnen dit programma. Je werkt daarbij vooral samen met de senior bestuurlijk-juridisch adviseur en de jurist Grondzaken. Je adviseert en ondersteunt het kernteam bij de kwaliteitsborging van het programma en je rapporteert hierover rechtstreeks aan de programmamanager AVP. Je werkt in opdracht van ambtelijke opdrachtgevers aan het opstellen van (samenwerkings)overeenkomsten. Je adviseert de projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van een veelheid aan uitvoeringsprojecten. Ook signaleer je risico’s en verbeterpunten. Je stelt zo nodig zelf bestuursvoorstellen op. In voorkomende gevallen toets je de (subsidie)voorstellen en overeenkomsten. Je vertegenwoordigt de provincie bij bezwaarzaken en andere gerechtelijke procedures. Daarnaast draag je bij aan de vergroting van het juridisch bewustzijn van AVP-medewerkers ter verhoging en borging van juridische kwaliteit van de producten. Tenslotte lever je, voor zover mogelijk, ook een bijdrage aan dossiers binnen het domein, met name op jouw kennisvlak van privaatrechtelijke overeenkomsten.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur (juridische opleiding - masterniveau richting privaatrecht) met minimaal drie jaar recente ervaring met juridische advisering waaronder het opstellen van (samenwerkings)overeenkomsten, met name op het gebied van onroerend goed. Ook heb je kennis van het functioneren van een (provinciale) overheidsorganisatie, ervaring met bezwaarzaken/ andere gerechtelijke procedures en ervaring in het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. Verder heb je minimaal drie jaar ervaring met opstellen van juridische processtukken en van besluitvormingsdocumenten. Daarnaast ben je politiek-bestuurlijk sensitief, integer, analytisch, zorgvuldig, verbinden en beschik je over overtuigingskracht. Je bent in staat complexe informatie te analyseren en toegankelijk te maken (ook voor niet-juristen). Tenslotte sta je stevig in je schoenen, kun je over de grenzen van je eigen vak/ organisatie heen kijken en ken je de regels/ procedures; maar je benut ze op een oplossingsgerichte manier.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden op basis van detachering voor een jaar (interim). Twee keer verlenging voor de periode van maximaal een jaar is mogelijk. Invulling op zzp-basis is helaas niet mogelijk. Startdatum: 16 oktober 2020. Salaris in overleg.