Juridisch adviseur Grondzaken (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt legalSearch een juridisch adviseur Grondzaken (interim).
Functiebeschrijving 
Je gaat aan de slag voor het team locatie-ontwikkeling. Je adviseert bij allerlei juridische vraagstukken bij gebiedsontwikkeling, ruimtelijke- en bouwprojecten en de strategische inzet van grondbeleidsinstrumentarium. Tevens adviseer je bij ruimtelijke initiatieven en projecten over kostenverhaal, gronduitgifte, grondbeheer en – verwerving. Ook denk je actief mee over de borging van de fiscale aspecten van de gronduitgiftes en grondexploitaties. Je draagt zorg voor de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming hieromtrent. Je stelt intentie-, anterieure-, koopovereenkomsten op bij complexe privaatrechtelijke zaken voor grondverwerving, - uitgifte en gebiedsontwikkeling. Ook kan je worden ingezet op de aansturing van projecten, zoals het project Snippergroen of de herontwikkeling van een gebied. Onderhandelingen voeren met o.a. ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en externe initiatiefnemers behoren ook tot je takkenpakket. Tot slot adviseer je over zakelijke rechten, zoals recht van opstal of erfpacht, en de vestiging hiervan. In voorkomende gevallen adviseer je over beleidsontwikkeling, aanbesteding en staatsteun. In deze veelzijdige rol ben je gesprekspartner voor o.a. projectleiders, advocatuur, notariaat, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bewoners en ondernemers.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat (WO -Nederlands Privaatrecht) met minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen acht jaar als Jurist Grondzaken binnen een gemeente. Je hebt aantoonbare kennis van de Omgevingswet blijkend uit een afgeronde relevante opleiding/ cursus in de afgelopen drie jaar. Verder heb je affiniteit met en kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Tevens beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en over uitstekende advies- en onderhandelingsvaardigheden.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden (interim). Verlenging is eventueel mogelijk. Z.s.m. starten. 28 uur per week. Tarief in overleg. 'Bring your own device' is van toepassing (laptop/ telefoon). Reageren kan tot en met maandag 7 december 09:00 uur. Tarief in overleg.