Juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Urk zoekt legalSearch een juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (interim).
Functiebeschrijving 
In deze rol initieer en toets je ruimtelijke plannen in juridisch-planologische zin. Ook houd je je bezig met het inhoudelijk/ procedureel voorbereiden en het dragen van de eindverantwoordelijkheid van voor de uitvoering van noodzakelijke plannen, procedures en vergunningen waaronder MER- procedures, (facet)bestemmingsplannen, zelfstandige projectprocedures en ontheffingen in het kader van de Flora en Faunawet. Verder stuur je de bureaus aan die belast zijn met het opstellen van de ruimtelijk relevante plannen en de MER. Ook adviseer je o.a. over ruimtelijke vraagstukken en bouwinitiatieven, redigeer je planregels/ toelichtingen en verzorg je het overleg en de beantwoording. Daarnaast adviseer je collega's, de projectorganisatie en het bestuur over de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten. Tenslotte ben je betrokken bij en lever je een bijdrage aan het opstellen van exploitatieplannen en anterieure overeenkomsten.
Gevraagd 
Gezocht wordt een beleidsmedewerker (WO) met minimaal tien jaar ervaring binnen ruimtelijke ordening in de afgelopen twaalf jaar. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring binnen een gemeente. Ook heb je ervaring met het voeren van juridische procedures en met het vertegenwoordigen van gemeentes bij bezwaar- en beroepsprocedures. Met gemak ontwikkel je plannen voor de revitalisatie van woningbouwlocaties, stel je exploitatieovereenkomsten op en schrijf je beleidsnotities. Je bent een ware gesprekspartner voor projectontwikkelaars. Je draait je hand niet om voor het begeleiden van ruimtelijke initiatieven en je vertaalt gemakkelijk nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie naar de dagelijkse praktijk. Tenslotte beschik je over politieke-, organisatie- en maatschappelijke sensitiviteit en actuele kennis van de ruimtelijke wetgeving (Omgevingswet, Wabo, Wro en Bor).
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden tot en met 31 december 2020 op basis van detachering (interim). Invulling op zzp-basis is helaas niet mogelijk. Eventueel kan de opdracht verlengd worden. 16 uur per week. Startdatum: 14 september 2020. Salaris in overleg. Reageren kan tot en met 19 augustus 2020 (10:00 uur).